top of page

/ Privacy Policy

Inleiding

Colour Gift (hierna ook: “wij” of “ons”) heeft als doen mooie en unieke verrassingen en diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van die betrouwbaarheid. Wij willen transparant zijn over de wijze waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website (hierna ook: “je”, “jij” of “jou”). In deze privacyverklaring lichten we dit verder toe, waarbij voorop staat dat we de wettelijke privacyregels, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ en andere toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Daarnaast leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden, waaronder hyperlinks naar websites van anderen. Colour Gift is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Gebruik van persoonsgegevens

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt, die zowel direct als indirect herleidbaar kunnen zijn tot personen (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gesteld). Een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens is van groot belang. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermeldenmet welke doeleindenwij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij je in gevallen waarin jouw goedkeuring vereist is eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en die maatregelen ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij jou het recht geven om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren, verwijderen of exporteren.

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Met het oog op de later in deze privacyverklaring genoemde belangen, verwerken wij de volgende gegevens:

Verzender

Naam, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IP-adres, nieuwsbriefvoorkeuren en - indien van toepassing - bedrijfsinformatie (o.a. KvK-nummer) of andere informatie verkregen via de Kamer van Koophandel.

Ontvanger

NAW-gegevens, type adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Account

Om gebruik te maken van een account moet je je eerst registreren. Na deze registratie bewaren wij via de door jouw gekozen gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. In jouw account kun je eventuele voorkeuren aanpassen en jouw gegevens gemakkelijk inzien, corrigeren, exporteren en/of verwijderen. Ook kun je hier eerder gegeven toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en/of goedkeuring voor marketing cookies intrekken.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, er een gerechtvaardigd belang bestaat of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website mogen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Rechtmatigheid van verwerking

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken op basis van een van de volgende wettelijk vastgelegde punten:

 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk om vanuit Colour Gift te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Colour Gift of van een derde.

 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Je kunt jouw gegeven toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking niet aan.

De verwerking van persoonsgegevens door Colour Gift heeft een aantal doelen:

 • de uitvoering van de opdracht om Bedankjes, waaronder kaarten en cadeaus, te (laten) maken, (laten) bezorgen en (laten) betalen;

 • de optimalisatie van onze klantenservice;

 • het aanbieden van een account van Colour Gift; en

 • marketingdoeleinden, zoals het jou op de hoogte houden van mooie acties.

Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en gebruiken we verder statistische gegevens. Ook gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen.

We gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor marketingdoeleinden. Stel je geen prijs op onze (direct) marketing, dan kan je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van de link ‘afmelden’ in de mailings die je van ons ontvangt.

Bewaartermijnen

De eerder beschreven persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij jouw gegevens, overeenkomstig met de richtlijn van de overheid, maximaal twee jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden na deze twee jaar verwijderd, tenzij de fiscale bewaarplicht ons oplegt sommige van die gegevens zeven jaar te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens).

Heb je een account, maar ben je daar twee jaar niet geweest of heb je in die twee jaar geen geschenkjes besteld via Colour Gift, dan ontvang je van ons een mail met daarin de vraag of je jouw account wilt behouden of opheffen. Je kunt natuurlijk in jouw account omgeving altijd eerder je account opheffen.

Heb je geen account, dan bewaren wij jouw contactgegevens zolang je je niet hebt uitgeschreven voor de nieuwsbrief, want we hopen je natuurlijk nog een keer terug te zien bij Colour Gift. Na uitschrijving van de nieuwsbrief bewaren we je gegevens maximaal twee jaar. Overige gegevens waarop geen bewaarplicht rust, verwijderen we na die twee jaar.

Gegevens inzien, verwijderen en account opheffen

In jou account omgeving kun je jouw gegevens inzien, wijzigen, exporteren en/of verwijderen.

Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen. Daarnaast kun je bij ons een gegevensexport opvragen met daarin je persoonsgegevens die wij met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gebruiken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren.

Nieuwsbrief en andere reclame

Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook via social media en per telefoon op de hoogte brengen van onze nieuwe geschenken en diensten. Daarnaast verzenden wij een nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt bij het plaatsen van een bestelling en/of het aanmaken van een account account toegevoegd aan onze lijst van nieuwsbriefabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Hierna zal je dan ook geen directe communicatie meer van ons ontvangen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld:

 • instellingen die betrokken zijn bij de productie en uitvoering van de geschenken en diensten van Colour Gift (denk hierbij ook aan partijen de financiële afhandeling verzorgen);

 • door ons ingeschakelde derden in het kader van de marketing, geschenken en diensten van Colour Gift;

 • opsporingsinstanties en (toezichthoudende) autoriteiten indien wij hiertoe een verzoek ontvangen;

 • derden – alleen als hiervoor toestemming is ontvangen van jou;

 • derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou of die van ons te beschermen.

In dit kader delen wij persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Bezorgers: de verzendservice (DHL of PostNL) en Partsexpress

 • Productie: SensaBox NL

 • Communicatie met klant: WIX

 • Betaling: WIX / IDEAL of Sisow 

Cookies

Wil je meer informatie over onze cookies? Ga dan naar de uitgebreide cookie verklaring.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Het is Google bijvoorbeeldniettoegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren (hashen).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is om jouw vraag volledig te beantwoorden en af te handelen.

Naam en contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen rondom inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

bottom of page